Se de nuværende erhvervsleasingpriser på Fords varebiler 

white van on green grass field during daytime

Er du interesseret i at se de nuværende erhvervsleasingpriser på de fleste Ford varebiler? Hos Andersen Biler kan du finde en omfattende liste over tilgængelige leasingtilbud, der passer til dine behov. 

De tilbyder konkurrencedygtige priser og fleksible løsninger, der kan skræddersys til din virksomheds specifikke krav. Besøg deres hjemmeside på Ford Erhvervsleasing for at få mere information og se de aktuelle leasingpriser.

 

Hvad er Ford Erhvervsleasing?

Ford erhvervsleasing er en fleksibel finansieringsløsning, der giver virksomheder mulighed for at lease en bred vifte af Ford varebiler. Denne løsning er særligt attraktiv for virksomheder, der ønsker at undgå de store investeringer forbundet med køb af køretøjer. 

Med erhvervsleasing kan din virksomhed få adgang til de nyeste og mest pålidelige Ford varebiler, hvilket kan hjælpe med at sikre en problemfri og effektiv drift.

 

Finansiel erhvervsleasing eller operationel erhvervsleasing?

Forskellen mellem finansiel erhvervsleasing og operationel erhvervsleasing ligger primært i ejerskabet, risikofordelingen og de økonomiske forpligtelser i forhold til vedligeholdelse og restværdi af det leasede aktiv. Her er en detaljeret gennemgang af begge leasingformer:

 

Finansiel Erhvervsleasing

 1. Ejerskab:
  • Ved finansiel erhvervsleasing opnår virksomheden en form for økonomisk ejerskab af det leasede aktiv. Efter leasingperiodens udløb har virksomheden ofte mulighed for at købe aktivet til en forudbestemt pris (restværdien).
 2. Risikofordeling:
  • Virksomheden bærer størstedelen af risikoen for aktivets værdi og vedligeholdelse. Dette inkluderer risici forbundet med slid, reparationer og tab af værdi over leasingperioden.
 3. Økonomiske Forpligtelser:
  • Virksomheden er ansvarlig for vedligeholdelse, forsikring og andre omkostninger forbundet med aktivet.
  • Leasingydelserne betragtes ofte som afdrag på et lån, og aktivet kan blive bogført som et aktiv i virksomhedens balance med en tilsvarende forpligtelse.
 4. Leasingperiode:
  • Leasingperioden er ofte længere og kan strække sig over en betydelig del af aktivets levetid.

Operationel Erhvervsleasing

 1. Ejerskab:
  • Ved operationel erhvervsleasing forbliver ejerskabet af aktivet hos leasingselskabet. Virksomheden leaser aktivet i en bestemt periode og returnerer det derefter til leasingselskabet.
 2. Risikofordeling:
  • Leasingselskabet bærer risikoen for aktivets restværdi og vedligeholdelse. Virksomheden har typisk færre forpligtelser i forhold til slid og reparationer.
 3. Økonomiske Forpligtelser:
  • Leasingselskabet er ansvarlig for vedligeholdelse, forsikring og eventuelle reparationer, hvilket ofte er inkluderet i leasingaftalen.
  • Leasingydelserne betragtes som en driftsomkostning og bliver ikke bogført som et aktiv i virksomhedens balance.
 4. Leasingperiode:
  • Leasingperioden er ofte kortere og svarer ikke nødvendigvis til aktivets fulde levetid.

Opsummering

 • Ejerskab: Finansiel leasing kan resultere i ejerskab ved periodens slutning, mens operationel leasing ikke gør det.
 • Risiko: Ved finansiel leasing bærer virksomheden risikoen for restværdi og vedligeholdelse, mens leasingselskabet bærer denne risiko ved operationel leasing.
 • Økonomi: Finansiel leasing medfører større økonomiske forpligtelser for vedligeholdelse og forsikring sammenlignet med operationel leasing, hvor disse ofte er inkluderet i leasingaftalen.
 • Regnskab: Finansiel leasing kan påvirke balancen ved at tilføje aktiver og forpligtelser, mens operationel leasing behandles som en driftsomkostning.

Valget mellem finansiel og operationel leasing afhænger af virksomhedens behov, budget og præference for risikohåndtering. Operationel leasing kan være mere attraktiv for virksomheder, der ønsker fleksibilitet og mindre risikoforpligtelse, mens finansiel leasing kan være fordelagtig for dem, der ønsker at eje aktivet på længere sigt.

 

Se de nuværende erhvervsleasingpriser på Fords varebiler 
Rul til toppen