Tips til drift for nyopstartede virksomeder

Har du lige startet ny virksomhed? Finder du det svært at holde styr på alle de krav, man skal følge, når det kommer til skat, fradrag, moms og så videre? Det kan være frustrerende at skulle bruge tid på, når man egentlig hellere vil bruge den på at udvikle nye idéer og visionen for sin virksomheds fremtid.
Læs med her og se, hvad du kan gøre for at lempe på arbejdsbyrden, så du kan få mere tid til det du brænder for med din virksomhed.

Bliv bekendt med din og din virksomheds begrænsninger 

Når man er en nyopstartet virksomhed, er budgettet ofte stramt. Den første lange tid går ofte med at holde virksomheden oven vånde og konkursen på afstand. Det kan være svært nok i sig selv, og man kan synes det virker kontraintuitivt at bruge skulle bruge penge for at spare penge. 
Men det er ikke desto mindre ofte tilfældet. Især når det kommer til at have styr på sin virksomheds finanser. Det er ikke givet, at man som igangsætter har tække for den labyrint, det er at skulle navigere i de utallige økonomiske regler. Det er mere end muligt, at man den slags egenskaber overhovedet ikke forefindes inden for virksomhedens rammer. 
Mange knækker nakken på alligevel at forsøge sig med selv at holde styr på sine finanser. For at undgå dette kan det være nødvendigt at kigge indad og overveje, om ikke det var bedre at søge hjælp uden for virksomheden. 
Der findes firmaer, som fx Retio, som tilbyder hjælp med virksomheders økonomifunktioner. Både som konsulenter og som vedvarende outsourcing.
Det kan virke som en udgift på den korte bane, og du spørger måske dig selv, om der er plads til det i budgettet, men man burde måske spørge, om man har råd til ikke at gøre det?

Anvend ressourcer fornuftigt

Når man er en lille virksomhed, er det særligt vigtigt at bruge de ressourcer, man har til rådighed fornuftigt. Når man kun har et begrænset antal ansatte, er det essentielt at bruge deres kompetencer til fulde.
Det kan man blandt andet ved at outsource visse funktionerne, som ovenfor nævnt, så de interne kompetencer ikke bliver spildt.
Har man formået at gøre dette, kan det pludselig være en force fremfor en hindring at være få i virksomheden, idet der er færre lønudgifter, og færre risici for kommunikationsfejl. Man står så at sige med en slankere og mere velsmurt maskine, der er billigere i drift, idet der skal mindre kvantitativ mandskraft til at drive den. 
Kvalitet er nemlig alfa omega. Din virksomhed kan stå og falde ved, om du har formået at anvende de tilgængelige ressourcer så effektivt som muligt.
Det gælder både internt og eksternt, for ligesom du skal kende dine medarbejderes begrænsninger, skal du også have et kritisk øje for, hvilke konsulenter og hvilken udefrakommende rådgivning, du har brug for, og hvilke der ville være penge ud af vinduet at investere i.

Tips til drift for nyopstartede virksomeder
Rul til toppen