Bæredygtig produktion af poser

I en tid, hvor størstedelen af verden har forstået omfanget af klimakrisen, forsøger virksomheder med forskellige tilgange at gøre det nemmere for den enkelte borger at bidrage til at mindske belastningen på klima og miljø. Dette kræver både øje for, hvor der kan ske forbedring og til tider en innovativ tilgang til, hvordan udfordringerne kan håndteres. En måde, hvorpå dele af erhvervslivet bidrager, er gennem en mere miljø- og klimavenlig produktion af varer, som den almene borger benytter i sin hverdag. Med bæredygtige alternativer giver virksomhederne borgerne muligheden for at tage det gode valg. Et valg som gør det muligt at vælge et produkt der er til mindre belastning for klimaet end det tidligere produkt. Dette ses blandt andet i den bæredygtige produktion af poser.

Et bæredygtigt valg

Der er en stigende tendens i befolkningen, som viser, at flere tager højde for miljø, klima og bæredygtighed i deres hverdag. Dertil opstår muligheden for at finde områder, hvor befolkningen har et forbrug af varer, der kan produceres mere bæredygtigt, end de bliver nu. Der åbner sig altså et marked, hvor forbrugerne er villige til at betale prisen, hvis de får tilbudt en klimavenlig mulighed. På baggrund af dette er flere virksomheder begyndt at producere alternativer til de hverdagsvarer, befolkningen ellers køber. Den store forskel er, at de med fokus på alternativets kvalitet og bæredygtige produktion, er med til at præge den tilgang, der er til klimaudfordringerne. Enhver kan tage et klimavenligt valg, samtidig med at de får et produkt, der er lige så godt, som det man tidligere har benyttet sig af.

Bæredygtig produktion af poser

Fra politisk side er der blevet indført en lovgivning, som påbyder at poser sælges til en mindstepris på 4 kr. i samtlige butikker og ikke som tidligere er en naturlig del af købet i eksempelvis en tøjbutik. Dette er et af de tiltag, politikerne har gjort for at tvinge borgerne til at sænke forbruget af unødvendig plastik.

Trods den effekt, lovgivningen har haft, er der fortsat et stort forbrug af poser. Hertil er nogle virksomheder begyndt at finde løsninger til, hvordan man skaber en bæredygtig produktion af poser. Der vil formentlig i en tid endnu være behov for varen. Men med en bæredygtig produktion af poser nedsætter man det negative klimaaftryk, som man ellers ville have skabt ved fortsat at benytte de almindelige plastikposer. Dette er et eksempel på, at erhvervslivet ser en forretningsmulighed i at producere bæredygtigt. En produktion, som tidligere var bidragende til klimakrisens vækst, er nu med til at gøre det nemmere for den almene borger at træffe klimavenlige valg.

Her ser man altså, at der på baggrund af klimaudfordringerne opstår en ny erhvervsgren, som fordyber sig i at fremstille produkter, som vi bruger i hverdagen, men med fokus på en bæredygtig produktion.

 

Bæredygtig produktion af poser
Rul til toppen