Redningsudstyr på Havnene?

Jeg har ofte under sejladser, og ikke mindst i vinterperioderne siddet og funderet over hvordan mon havne og lystbådehavne organiserer sikkerhed og redning.

 

Det er jo et vidt begreb, og jeg havde heller ikke nogen ide om hvor jeg skulle starte. Jeg tog udgangspunkt i almen sikkerhed, og redning og fandt da også hurtigt en instruktionsfilm udgivet af FLID. Det er en kampagne de har haft søsat før sommeren, men er vel lige så aktuel nu som alle andre tidspunkter?

I den medfølgende nyhedsartikel fremhæves det at 30% af lystbådehavnene var ved at søsætte mere redningsudstyr som også er et krav for at blive certificerede i “Sikker havn” projektet.

Artiklen er fra foråret 2022, så den er forholdsvis ny og det er gode nyheder at være vidne til at der tages hånd om dette utroligt vigtige område.

 

Jeg faldt også over at der rent faktisk er en ret stor oversigt over “Sikker havn” hos Havneguide.dk så man kan få et bedre overblik over hvad det er som rører sig på området. Hos FLID’s hjemmeside som er lystbådehavnenes forening kan man under deres leverandøroversigt også finde mange leverandører af diverse services hvis man søger på redning eller sikkerhed. Disse omfatter virkelig mange områder som kan være til god nytte for både havn og sejlere.

 

Her kan man finde alt fra redningskranse leverandører til og firma’er som de sidste 50 år har specialiseret sig i sikkerhed.

 

Nu er sikkerhed ikke bare at redde, men også at forhindre fremtidige ulykker med en bedre sikring af f.eks havne broer, og vedligeholde områderne og dermed forhindre ulykker i at ske på selve havneområderne.

 

Der er ret strenge krav til de danske havne, og det er min opfattelse at de havne jeg har besøgt i det sydfynske øhav er ganske godt forberedt. I det hele taget er havnene ikke i en faldefærdig stand, og mange af dem virker nymoderniserede, flotte og pæne. Der er vist rimeligt styr på tingene derude.

 

Det store spørgsmål er så om folk kan bruge de rednings faciliteter som er tilgængelige, det kommer Sikker havn video’en også ind på, og der er løbende risiko vurderinger foretaget af FLID i samarbejde med Sikker havn når det kommer til at certificere havnene og lystbådehavnene.

 

Ud fra artiklen hos FLID så bliver der ikke vendt det blinde øje på dette område, og jeg må sige at jeg føler mig i trygge hænder med den solide organisering af hele sikkerhedsområdet på havnene. Det er tydeligt at man i Danmark tager det seriøst, og her kan man takke de store foreninger, og samarbejdspartnere for en suveræn indsats på hele området. Jeg har linket artiklen, og leverandøroversigten hos FLID så man selv kan læse, og se i video’en.

 

Redningsudstyr på Havnene?
Rul til toppen