Sådan skal du håndtere skimmelsvamp i din lejebolig

Hvis du bor til leje, kan du stå i den uheldige situation, at du finder skimmelsvamp i dit lejemål. ØV! Det er simpelthen bare en sur og nærmest uoverskuelig situation.

Rigtig mange lejere er slet ikke klar over, hvad deres juridiske rettigheder er i en sådan situation, og derfor bliver mange uretfærdigt behandlet.

Men der er nogle helt klare linjer for, hvad du som lejer kan kræve fra din udlejer i forhold til udbedringen af vækstende skimmelsvamp, og ligeledes nogle krav du kan gøre, hvis udlejer stadig nægter at gøre noget ved problemet.

Det kan du læse meget mere om i artiklen her.

Hvad skal du gøre, hvis du opdager skimmelsvamp?

Når du finder skimmelsvamp i dit lejemål, så er den helt korte proces som følger:

  1. Du finder skimmelvækst, der hvor du bor.
  2. Du retter henvendelse til din udlejer angående problemet.
  3. Kontakt kommunen for at få lavet en skimmelsvampsrapport.

I de bedste tilfælde, så er udlejer hurtig til at få gjort noget ved problemet, men desværre kan det også ske, at udlejer simpelthen nægter at udbedre den mangel som skimmelsvamp udgør i lejemålet, og det er her, konflikten for alvor begynder at blive kompliceret.

Hvem har ansvaret for at fjerne skimmelsvampen?

Først og fremmest så handler det om at finde ud af, hvem der har ansvaret for at fjerne skimmelvæksten – altså om det er lejers ansvar eller udlejers ansvar. Kommunen og huslejenævnet bliver altså nødt til at gennemgå bevismateriale for, om det skyldes forhold, som du har medført, eller om problemet er opstået pga. selve bygningens stand.

Viser det sig at det er udlejers ansvar at ordne problemet, og vedkommende ikke gør noget ved det, så har du mulighed for at kræve forskellige former for kompensationer, som også fastsættes af Huslejenævnet.

Hvad kan jeg kræve, hvis udlejer ikke udbedre manglen?

Helt overordnet set, så vil der være tre typer af krav, som du kan stille til din udlejer, hvis vedkommende ikke reagere på den skimmelvækst, der er opstået i dit lejemål. Det er selvfølgelig Huslejenævnet, der træffer afgørelse om hvilken form for kompensation, du skal have, men det vil enten kunne være:

 

  1. At udlejer skal udbedre manglen – naturligvis på udlejers regning.
  2. At kræve nedslag i huslejen, hvis skimmelvæksten er så omfattende at det indskrænker brugen af lejemålet og dermed også det lejedes værdi.
  3. At ophæve lejekontrakten, hvis skaderne er så omfattende, at du ikke kan bo i lejemålet.

Søg juridisk hjælp

Det kan være hård kost at skulle føre sin sag på egen hånd, og derfor kan det altid være til stor hjælp at søge juridisk rådgivning hos organisationer, der er specialiserede i at føre netop skimmelsvampssager.

På den måde slipper du for selv at skulle føre dialogen med din udlejer, og du kan være sikker på at de juridiske detaljer og formalia bliver overholdt.

 

Sådan skal du håndtere skimmelsvamp i din lejebolig
Rul til toppen