Hvilken rolle skal projektlederen vælge, når gevinsterne i projektet skal realiseres

Hvem skal have ansvaret? Sandsynligheden for at få udbytte af projektets leverancer bliver større, når der er udpeget en ansvarlig for værdiskabelsen i projektet. Men hvem skal så have dette ansvar? Svaret er overraskende, at hver tredje mener, at ansvaret hviler på projektlederens skuldre. Bogen, Værdiskabelse i projektledelse af Mogens Frank Mikkelsen er skrevet primært til de projektledere, der har fået – eller vælger at tage – ansvaret for at realisere projektets gevinster. Bogen er også til alle de andre, der finder emnet interessant.

Eksempler på to projektlederroller
Da god ledelse af projekter er helt central i organisationer og virksomheder skal projektlederens rolle være klar og tydelig, når det kommer til realisering af projektets gevinster eller benefits. Eksempler er disse to yderpunkter: Den klassiske projektleder og den entreprenante projektleder. Den klassiske projektleder fokuserer på effektivitet og følger et fastlagt sæt regler og retningslinjer. Den entreprenante projektleder, derimod, er mere risikovillig og søger at skabe værdi gennem innovation og gevinstrealisering.

Værdiskabelse i projektledelse
Man skal forstå de centrale interessenters forventninger og egne ønsker, når man vælger sin rolle som projektleder. Dette er afgørende for værdiskabelse i projektledelse, da det er med til at sørge for, at projektet ikke kun er effektivt, men også effektfuldt.

Gevinstrealisering i projektledelse
Gevinstrealisering er et nøgleelement, især for den entreprenante projektleder. Denne type projektleder tager ofte større risici for at realisere gevinster, hvilket kan være afgørende for projektets succes. Gevinstrealisering er derfor en central del af denne projektlederrolle.

Projektledelse Benefit
I bogen, Værdiskabelse i projektledelse fremhæver forfatteren, at valget mellem at være en klassisk eller en entreprenant projektleder ofte afhænger af projektets natur. For eksempel er den klassiske tilgang mere egnet til projekter med lav kompleksitet og høj forudsigelighed, mens den entreprenante tilgang er bedre til projekter med høj kompleksitet og lav forudsigelighed. Dette valg har direkte indflydelse på de fordele, man kan opnå gennem projektledelse.

Bogen, værdiskabelse i projektledelse udforsker projektlederens rolle
Valget af projektlederrolle er ikke sort-hvidt men snarere en balance, der skal tilpasses den specifikke kontekst og de unikke udfordringer i hvert projekt. Ved at forstå disse nuancer kan projektledere bedre positionere sig til at skabe værdi, realisere gevinster og benefits og dermed opnå en højere grad af succes i deres projekter. Bogen, Værdiskabelse i projektledelse – projektlederens rolle af Mogens Frank Mikkelsen fører læseren ind i begrebsuniverset og giver tydelige svar på nyttige tilgange for projektlederen omkring gevinstrealiseringen. Læs mere her: novateam.dk

Hvilken rolle skal projektlederen vælge, når gevinsterne i projektet skal realiseres
Rul til toppen