Forsyn dit hjem med grøn energi med et tag fra Ennogie

En hurtig grøn omstilling er en nødvendighed, hvis menneskeheden skal begrænse de ødelæggende konsekvenser af klimaforandringer, som vi selv har forårsaget. Det er de fleste personer med på, og det er da også blevet aldeles moderne at tænke i grønne løsninger, hvad enten det omhandler forbrug, transport eller madvaner.

En uudtømmelig kilde til grøn energi, og som vi mennesker stadig har til gode at udnytte bare i acceptabel grad, er solen. Godt nok har vi solpaneler installeret på enkelte privathuse og i form af solcelleparker på marker rundtomkring i det ganske land.

Men hvorfor ikke udbrede solceller som en forsyningskilde til private hjem i stor skala. Vores huse er i den grad en kilde til udledning af CO2-ækvivalenter, og potentialet for at spare på disse drivhusgasser er enormt på dette område.

Dansk tagproducent leverer morgendagens løsning

Ennogie er en dansk virksomhed, der har forsøgt at knække koden. De solpaneler, man har kunnet anskaffe sig hidtil, er store og klodsede og kræver noget ekstra af tagkonstruktionen. Men Ennogie har formået at udvikle en tagløsning, der integrerer solceller i tilsyneladende almindelige tagmoduler.

Et solcelletag fra Ennogie består altså af tagmoduler, der ligner et almindeligt tag som man kender det – det kunne eksempelvis være et skifertag. Tagmodulerne er imidlertid solceller, der er dækket af to lag hærdet glas, og dermed får du et smukt tag, der er solidt og tjener alle de formål, som et hustag nu engang har, samtidigt med, at det producerer strøm til boligen.

Tagmodulerne fra Ennogie overlapper hinanden både vandret og lodret og derfor får du et tag, der naturligvis holder blæst og regn ude. Derudover kan taget installeres på en helt almindelig tagkonstruktion. Ja, du kan sågar selv lægge taget, såfremt du har en smule håndværksmæssig snilde.

Ennogies tagløsning, der skal sikre dig grøn energi, kommer med et system af såkaldte mikroinvertere. Disse anordninger fylder ikke det store og skal installeres umiddelbart under tagkonstruktionen. Det betyder, at du altså undgår at have en stor traditionel inverter stående et sted nede i huset. Inverternes opgave er at omdanne jævnstrømmen (DC) fra solcellerne til vekselstrøm (AC), som så kan bruges i husets stikkontakter.

At få grøn energi fra Ennogie smarte solcelletag, er ikke en løsning, der er forbeholdt de husejere, der har en ensidet regulært tag. Ennogie har nemlig også udviklet tilpasningsmoduler, der er mulige at skære til, så de passer ind i alle hjørner og andre krinkelkroge. Det betyder selvfølgelig også, at tilpasningsmodulerne er passive og altså ikke producerer strøm. Derfor får de klart det mest effektive solcelletag, hvis det har en rimeligt regulært tag, der kan belægges af mestendels strømproducerende tagmoduler.

Hvis du insisterer på, at dit hus skal forsynes med grøn energi hele døgnet, tilbyder Ennogie tilmed en batteriløsning, så du altid kan bruge strøm med god samvittighed.

Forsyn dit hjem med grøn energi med et tag fra Ennogie
Rul til toppen